Politica de Confidențialitate

I. Általános információk :

A www.bestoptic.ro (a továbbiakban: a Webhely) a B.G. VISION S.R.L. jogi személy (a továbbiakban: a Tulajdonos vagy a BEST OPTIC) kizárólagos tulajdonát képezi Mun. Brasov, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 10, cam. 3, Jud. Brasov, a cégbíróságon J8/927/2012 számon, RO 30338144 adószámmal bejegyezve.

Adatkezelőként az Adatkezelő mindenkor figyelemmel kíséri és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése szigorúan megfeleljen a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek és jogszabályoknak, különösen a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek.

Ez az Adatvédelmi szabályzat 2018. május 25-től hatályos, és célja, hogy tájékoztassa Önt a következőkről:

  • a Honlap látogatójaként vagy a Honlapon belüli funkciók felhasználójaként végzett személyesadat-kezelési tevékenységei;
  • a személyes adatoknak az Adatkezelő által az alábbiakban ismertetett tevékenységeinek elvégzése érdekében végzett feldolgozása.

II. Meghatározások :

Személyes adatok” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján.

Feldolgozás“ (és származékai, így különösen a „feldolgozás”) a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, így különösen azok gyűjtése, rögzítése, tárolása, módosítása, felhasználása, nyilvánosságra hozatala, hozzáférése, továbbítása vagy megsemmisítése.

Látogató” bármely személy, aki belép a Webhelyre vagy használja azt.

III. A feldolgozott személyes adatok kategóriái :

A feldolgozott Személyes adatok kategóriái az Ön és az Adatkezelő közötti interakciók és kapcsolatok kontextusától függnek, azaz a Honlappal való interakciókkal kapcsolatban. Így az Adatkezelő a személyes adatok következő kategóriáit kezelheti:

3.1. A következő esetekben: látogatók a következő adatkategóriák – a Honlappal való interakciójától függően – személyes adatként kezelhetők:

  • javaslat, további információk kérése, kapcsolatfelvételi és/vagy panaszbejelentő űrlapok esetében: név, vezetéknév, e-mail cím, életkor, telefonszám, utca, nem.

3.2. A következő esetekben álláskeresők: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, beosztás/funkció, város, önéletrajz (amely a fentieken kívül többek között a következő adatokat is tartalmazhatja: arculat, képzés, jelenlegi munkakörre vonatkozó információk).

3.3. A következő előfizetők számára Hírlevél név, vezetéknév, e-mail cím.

3.4. Abban az esetben, ha a BEST OPTIC-kal kapcsolatba lépő személyek a következőkön keresztül Call Center, a Honlapon feltüntetett egyéb telefonszámok vagy egyéb távközlési eszközök, amelyek a Regisztráló tulajdonát képezik, az adott összefüggésben:

Időpontok az optometriai konzultációhoz a páciensek következő személyes adatait lehet feldolgozni: név, vezetéknév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím;

Telefonos megkeresések, panaszok és javaslatok, valamint az egyéb távközlési eszközökkel továbbított személyes adatok feldolgozása során a következő személyes adatok kerülhetnek feldolgozásra: név, vezetéknév, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Amennyiben Ön az ilyen megkeresések során – beleértve a Webhelyen található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő megkeresést is – közvetlenül más, az Adatkezelő által kifejezetten nem kért adatokat ad meg, a BEST OPTIC csak a megkeresés kezeléséhez szükséges adatokat kezeli.

IV. A személyes adatok feldolgozásának céljai és indokai :

Orvosi szolgáltatások elvégzése, a nyújtott orvosi szolgáltatások nyilvántartása, kommunikáció a beteggel, időpontok egyeztetése, a beteg és a nyújtott szolgáltatások azonosítása, a beteg tájékoztatása a nyújtott szolgáltatások eredményeiről.

Közvetlen marketingkommunikáció. Kommunikáció a pácienssel bármilyen módon: e-mail, mobil- vagy vezetékes telefon, telefonos üzenetek (beleértve az SMS-t), postai levelezés, közösségi médiafelületeken küldött üzenetek, a BEST OPTIC-nél elérhető konkrét orvosi szolgáltatásokról szóló hírek, hírlevélre való feliratkozás vagy egyéb, a páciens számára érdekes információk nyújtása, beleértve promóciós szolgáltatások vagy promócióinkról szóló információk felajánlását.

Az archiválásra, a pénzügyi gazdálkodásra, az egészségügyre, a fizikai és információs biztonságra, a szolgáltatóink ellenőrzésére az általunk feldolgozott adatok védelmének biztosítása érdekében, a nyilvántartás vezetésére és a hatályos román és európai jogszabályok által előírt egyéb kötelezettségeknek való megfelelés.

4.1. Ha Ön a Honlap látogatója, az Ön adatait az alábbiak szerint kezelhetjük:

– A sütik használatával kapcsolatos további részletekért kérjük, látogasson el a következő weboldalra Cookie-kra vonatkozó szabályzat elérhető a BEST OPTIC weboldalán (www.bestoptic.ro).

A feldolgozás alapja: hozzájárulás, a szerződés teljesítése vagy jogos érdek, az 506/2004 törvény rendelkezései szerint.

– A Webhelyen történő regisztráció/megbízás jóváhagyása céljából: név, vezetéknév, életkor, születési dátum, cím, telefonszám, e-mail cím. Az Ön kéréseinek sajátosságaitól függően az összegyűjtött adatok kategóriái eltérőek lehetnek;

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

– A Webhelyen található javaslattételi, további információkérési, kapcsolatfelvételi és/vagy panaszbejelentő űrlapokon keresztül benyújtott kérelmek kezelése céljából.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

4.2. A Tulajdonos jogos érdekeinek teljesítése érdekében a következő célokból:

– a BEST OPTIC jogainak megállapítása, gyakorlása vagy védelme a bíróságon és bármely más jogi eljárásban;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

4.3. Ha Ön munkára jelentkező képesek leszünk feldolgozni az Ön adatait:

4.3.1 A jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a következő célokból:

– az adatfeldolgozással összefüggésben az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek/panaszok kezelése az alábbiak szerint a XI szakaszban;

– a dokumentumok archiválása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályi határidőkön belül;

– a hatóságokkal vagy más, közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel való kapcsolatok kezelése.

4.3.2 A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében a következő célokból:

– a BEST OPTIC-on belüli egyes álláshelyek betöltésére irányuló konkrét toborzási tevékenységek végzése;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: szerződés.

4.3.3 A Tulajdonos jogos érdekeinek teljesítése érdekében a következő célokból:

– a BEST OPTIC-on belül más állásajánlatokra irányuló későbbi toborzási tevékenységek végzése, mint amelyekre Ön eredetileg jelentkezett;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

4.4. Ha Ön hírlevél feliratkozó feldolgozhatjuk az Ön adatait:

4.4.1 Marketing célokra, hogy távoli kommunikációs eszközökön (pl. e-mail, telefon) és más digitális kommunikációs platformokon keresztül hírleveleket vagy más kereskedelmi üzeneteket küldjön a BEST OPTIC termékeiről és szolgáltatásairól a BEST OPTIC-kal együttműködő társvállalatoknak és cégeknek.

A feldolgozás alapja: hozzájárulás.

Megjegyzés 1: A közvetlen marketingtevékenységekhez adott hozzájárulása bármikor visszavonható. Az Ön hozzájárulásának visszavonása a jövőre nézve lép hatályba, anélkül, hogy a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.

Notă 2: Bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében a jogalap jogi kötelezettség lehet (az alábbi IV.5.1. pontban említettek közül).

5.0. Ha Ön harmadik fél és lépjen kapcsolatba velünk a Call Centerben vagy más telefonszámokon vagy más kommunikációs eszközökön keresztül feldolgozhatjuk az Ön adatait:

5.1. A jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében a következő célokból:

– az adatfeldolgozással összefüggésben az Ön jogainak gyakorlásával kapcsolatos kérelmek/panaszok kezelése az alábbiakban megadottak szerint XI szakasz;

– a dokumentumok archiválása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a jogszabályi határidőkön belül;

– a hatóságokkal vagy más, közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel való kapcsolatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogi kötelezettség

5.2. A Tulajdonos jogos érdekeinek teljesítése érdekében a következő célokból:

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

V. Cookie fájlok :

Az oldal cookie-fájlokat használ. A sütik használatáról további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra Cookie-kra vonatkozó szabályzat elérhető a BEST OPTIC weboldalán (www.bestoptic.ro).

VI. A személyes adatok címzettjei :

Az adatkezelési célok teljesítése érdekében az Adatkezelő a személyes adatok bizonyos kategóriáit a következő címzettek kategóriáinak adhatja át:

– az érintett és/vagy törvényes képviselője;

– a BEST OPTIC képviselői, a csoport azon szervezetei, amelyekhez a birtokos tartozik,

– szerződéses partnerek, azaz fizetési megbízottak, optikusok, egyéb vállalati partnerek (azon vállalati partnerek esetében, akik a páciens munkáltatói, a páciens adatai a munkaképesség-értékelés keretében, a jogszabályi rendelkezések keretein belül és foglalkozás-egészségügyi célokból átadhatók a munkáltatónak);

– A BEST OPTIC képviselői különböző területeken (például biztonsági szolgáltatások, archiválási szolgáltatások, marketing ügynökségek);

– a BEST OPTIC tevékenységében részt vevő egyéb szolgáltatás- és áruszállítók (például külső tanácsadók különböző területeken, például könyvelés, jog, adó), szakmai szervezetek, piackutató szervezetek;

– igazságügyi vagy más állami hatóságok, nemzetközi szervezetek.

VII. A személyes adatok feldolgozásának időtartama :

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelési célok eléréséhez szükséges ideig, majd azt követően a belső szabályzatokkal összhangban és a vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kezeli, beleértve, de nem kizárólagosan, az archiválási kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatok tárolása a BEST OPTIC belső szabályzatának megfelelően történik, amely meghatározza az adatmegőrzési időszakokat.

Lehetséges, hogy a törvényes archiválási határidők betartása után az Adatkezelő anonimizálja az adatokat, így megfosztva azokat személyes jellegüktől, és statisztikai célokra továbbra is feldolgozza az anonim adatokat.

Hírlevélre feliratkozók és marketing célú adatkezelés esetén a BEST OPTIC addig kezeli az adatokat, amíg az érintett vissza nem vonja a hozzájárulását, vagy amíg a törvény értelmében nem gyakorolja tiltakozási jogát.

VIII. Személyes adatok továbbítása :

A BEST OPTIC számára megadott személyes adatok továbbíthatók Románián kívülre, az Európai Gazdasági Térség országaiba.

Az Európai Gazdasági Térségen kívül a személyes adatok az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba is továbbíthatók. Lehetséges, hogy tevékenységei során a fent említett átadási állapotok megváltoznak.

IX. Személyes adatok biztonsága :

Az Adatkezelő nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak bizalmas kezelésének és biztonságának, és a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt adatkezelési tevékenységek során gondoskodik azok biztonságáról. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a feldolgozott adattípusokkal és a feldolgozási műveletekkel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet biztosítson.

X. Személyes adatok szolgáltatása :

A személyes adatok megadása lehet szerződéses kötelezettség vagy szerződés megkötéséhez/teljesítéséhez szükséges kötelezettség, szükséges lehet a BEST OPTIC által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez, a Honlapon való navigáláshoz és a Honlapon kínált szolgáltatások igénybevételéhez. Bizonyos esetekben a Személyes adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy nem tudja igénybe venni a Honlapon keresztül az Ön számára elérhető szolgáltatásokat (például nem tudja regisztrálni az időpontot/kérést). A közvetlen marketingtevékenységek esetében az adatok megadása önkéntes.

Bár a BEST OPTIC bizonyos személyes adatok feldolgozásához hozzájárulást kér, a törvény nem minden esetben írja elő ezt a hozzájárulást. Ilyen helyzetekben az Érintett az adatok feldolgozását más okokra is alapozhatja, mint például orvosi optikai szolgáltatások nyújtása, szerződés teljesítése vagy jogos érdek.

XI. Az érintett jogai :

Az adatokhoz való hozzáférés joga. Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen adataihoz vagy azok másolatához; joga van továbbá arra, hogy tájékoztatást kapjon ezen adatok jellegéről, feldolgozásáról és nyilvánosságra hozataláról.

Az adatok helyesbítéséhez való jog. Ön jogosult arra, hogy az adataiban található pontatlanságokat helyesbítsék.

Az adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Önnek joga van az adatai törléséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. Ön jogosult arra, hogy korlátozza adatai feldolgozását.

Tiltakozási jog. Önnek joga van tiltakozni az adatainak általunk vagy a nevünkben történő feldolgozása ellen.

Az adathordozhatósághoz való jog. Ön jogosult arra, hogy adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A hozzájárulás visszavonásához való jog. Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek jogában áll visszavonni a hozzájárulását; ezt bármikor megteheti, legalább olyan könnyen, mint ahogyan eredetileg megadta nekünk a hozzájárulását; a hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön adatainak a visszavonás előtt végzett feldolgozásának jogszerűségét.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. Önnek joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál az Ön adatainak általunk vagy a nevünkben történő feldolgozásával kapcsolatban.

TMindezen jogokat az e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel lehet gyakorolni: dpo@bestoptic.ro.

Ön nem köteles megadni nekünk a BEST OPTIC Adatvédelmi szabályzatában említett személyes adatait. Ennek és/vagy a személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulása hiányában azonban nem tudjuk biztosítani az Ön érdekében kért teljes körű orvosi optikai szolgáltatásokat.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az alkalmazandó jogi rendelkezések értelmében a hozzájárulást visszavonják, és a hozzájárulást korábban közvetlen marketingtevékenységekhez adták meg, a BEST OPTIC, miután tudomásul vette ezt a tényt, a továbbiakban nem küld Önnek közvetlen marketingüzeneteket. Bár Ön a továbbiakban nem kap közvetlen marketingüzeneteket, a BEST OPTIC továbbra is jogszerűen kezelheti az Ön személyes adatait más okokból és más célokból, például bizonyos rá háruló jogi kötelezettségek teljesítése, a szerződés teljesítése vagy a BEST OPTIC jogos érdeke (pl. a szolgáltatások javítása, a beérkezett panaszok megoldása, a jogok és érdekek védelme) érdekében.

Az EGT-n („Európai Gazdasági Térség”) kívülre történő adattovábbítás esetén azok az érintettek, akiknek személyes adatai az adattovábbítás tárgyát képezik, az adatkezelőtől tájékoztatást kérhetnek az adattovábbítási garanciákról.

A fent említett jogok gyakorlása érdekében kérvényt küldhet a következő elérhetőségekre :

B.G. VISION S.R.L. – Személyes adatok védelmének osztálya

Cím: Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 10, camera 3, Mun. Brasov, Jud. Brasov

E-mail cím: dpo@bestoptic.ro

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz az alábbi e-mail címen: dpo@bestoptic.ro.

Üzenet küldése
Helló! Milyen információkkal tudunk segíteni Önnek?
Call Now Button