Adatvédelmi irányelvek

I. Általános információk:

A www.bestoptic.ro weboldal (a továbbiakban: a webhely) tartalma a B.G. jogi személy kizárólagos tulajdonát képezi. VISION S.R.L (a továbbiakban: BEST OPTIC Holder), Brassóban, Barbu Stefanescu Delavrancea utcában. 10, cam. 3, Jud. Brassó, amelyet a Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatalnál regisztráltak. J8 / 927/2012, amelynek költségvetési kódja RO 30338144.

Adatkezelőként a Tulajdonos folyamatosan törekszik és biztosítja, hogy a személyes adatok feldolgozása szigorúan megfeleljen a személyes adatok védelmére vonatkozó elveknek és jogszabályoknak, különösen a 2016/679 rendeletnek az egyének védelméről szóló rendelkezései tekintetében. a személyes adatok feldolgozásával és az ilyen adatok szabad mozgásával kapcsolatos személyes adatok feldolgozására, valamint a 95/46 / EK irányelv (a továbbiakban: RGPD) hatályon kívül helyezésére.

Ez az adatvédelmi irányelv 2018. május 25-től lép hatályba, és arról tájékoztatja Önt:

személyes adatainak a webhely látogatójaként történő feldolgozása vagy a webhelyen belüli funkciók felhasználójának feldolgozása;
a tulajdonos által végzett személyes adatok feldolgozása az alábbiakban leírt tevékenységei elvégzése érdekében.
A BEST OPTIC később frissítheti ezt az adatvédelmi irányelvet, amely esetben a honlapon keresztül tájékoztatja az érintettet az esetleges változásokról, mielőtt azok alkalmazhatók lennének.

II. Definíciók :

“Személyes adatok”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“az érintett”) vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy olyan azonosítóval, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy fizikai, fiziológiai, fizikai, élettani jellemzői; genetikai, pszichés, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

“Feldolgozás” (és származékai, beleértve a korlátozás nélküli feldolgozást is): a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek, beleértve, de nem kizárólagosan a gyűjtést, rögzítést, megőrzést, módosítást, felhasználást, közzétételt, hozzáférést, átvitelt vagy megsemmisítést. őket.

“Látogató”: az a személy, aki hozzáfér a webhelyhez vagy használja azt.

III. Feldolgozott személyes adatok kategóriái:

A feldolgozott személyes adatok kategóriái attól függnek, hogy milyen kapcsolatban állnak egymással és milyen kapcsolatban állnak a tulajdonossal, vagy a honlaptal való kölcsönhatásokkal. Így a jogosult feldolgozhatja az alábbi Személyes adatok kategóriákat:

3.1. Webhely-látogatók esetében az alábbi Adatbázisok – attól függően, hogy milyen kapcsolatban állnak a webhelypel, személyesen feldolgozhatók:

Javaslati űrlapok esetén további információk, kapcsolattartás és / vagy panaszok kérése: név, keresztnév, e-mail cím, kor, telefon, utca, nem.
3.2. Munkanélküli jelöltek esetében: név, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, posta / függvény, város, önéletrajz (amely magában foglalhatja többek között az alábbi adatokat a fentieken kívül, képzés, információ az aktuális munkát).

3.3. Hírlevél előfizetőknek, név, keresztnév, e-mail cím.

3.4. Azoknak a személyeknek, akik kapcsolatba lépnek a BEST OPTIC-mal a Call Centeren keresztül, más, a Webhelyen megjelenő telefonszámok vagy más, a tulajdonoshoz tartozó távközlési eszközök:

– Az optometrikus konzultáció programozása, a betegek alábbi személyes adatai feldolgozhatók: név, vezetéknév, születési dátum, telefonszám, e-mail;

– A következő személyes adatok: név, vezetéknév, lakcím, telefon, e-mail cím feldolgozásra kerülhet kérések, panaszok és telefonos javaslatok, valamint egyéb távoli kommunikációs eszközök segítségével. Amennyiben a kéréseken keresztül, beleértve a webhelyen található kapcsolattartó űrlapot is, közvetlenül megadja azokat az adatokat, amelyeket nem külön kérett a tulajdonostól, a BEST OPTIC csak a kezeléshez szükséges adatokat feldolgozza a kérésében.

IV. A személyes adatok feldolgozásának céljai és okai:

Orvosi szolgáltatások ellátása, orvosi szolgáltatások regisztrálása, kommunikáció a pácienssel, ütemezés, beteg azonosítás és nyújtott szolgáltatások, a beteg tájékoztatása a nyújtott szolgáltatások eredményeiről.

Közvetlen marketingkommunikáció. Kommunikáljon a pácienssel bármilyen módon: e-mail, mobil vagy rögzített telefon, szöveges üzenetek (beleértve az SMS-t), postai küldemények, szociális hálózati üzenetek, hírek a BEST OPTIC keretében elérhető konkrét egészségügyi szolgáltatásokról, hírlevél-előfizetések, vagy egyéb érdekes információk nyújtása beleértve a promóciós szolgáltatásokat vagy a promócióinkról szóló tájékoztatást

Az archiválással, a pénzgazdálkodással, az egészséggel, a fizikai és informatikai biztonsággal kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatók ellenőrzése az általunk feldolgozott adatok védelme érdekében, a romániai és európai jogszabályok által előírt nyilvántartások és egyéb kötelezettségek betartása.

4.1. Ha Ön a webhely látogatója, az alábbiak szerint feldolgozhatjuk az adatait:

– A cookie-k használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a BEST OPTIC (www.best-optic.ro) cookie-házirendre.

A feldolgozás alapja: beleegyezés, szerződés teljesítése vagy jogos érdek, az 506/2004 törvény rendelkezéseinek megfelelően.

– A helyszínen való találkozók nyilvántartásba vétele / érvényesítése céljából: név, vezetéknév, életkor, születési dátum, cím, telefon, e-mail. A kérések sajátosságaitól függően az összegyűjtött adatok kategóriái eltérőek lehetnek;

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

– A javaslatok formájában benyújtott kérelmek kezelése céljából további információk, kapcsolattartás és / vagy panaszok kérése a webhelyről.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

4.2. Annak érdekében, hogy a tulajdonos jogos érdekeit a következő célokra teljesítse:

– a BEST OPTIC jogainak létrehozása, gyakorlása vagy védelme a bíróságon, valamint bármely más bírósági eljárásban;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

4.3. Ha Ön foglalkoztatási jelölt, akkor feldolgozhatja az adatait:

4.3.1 A jogi kötelezettségek betartása a következő célokra:

– a XI. fejezetben felsorolt, az adatfeldolgozás keretében jogosult jogok gyakorlásával kapcsolatos igények / panaszok megoldása;

– dokumentumok archiválása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a törvényes határidőknek megfelelően;

– az állami hatóságokkal vagy más közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok kezelése.

4.3.2 A szerződés megkötéséhez szükséges lépések megtétele érdekében a következő célokra:

– a BEST OPTIC keretében bizonyos üres álláshelyekre vonatkozó konkrét toborzási tevékenységek végrehajtása;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: szerződés.

4.3.3 Annak érdekében, hogy a jogosult jogos érdekeit a következő célokra teljesítsék:

– további munkaerő-felvétel a többi BEST OPTIC álláshellyel szemben az eredetileg alkalmazottakhoz képest;

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

4.4. Ha feliratkozik a hírlevélre, feldolgozhatjuk az adatait:

4.4.1 Marketing célokra, a távközlési eszközökön (pl. E-mail, telefon) és más digitális kommunikációs platformokon, hírleveleken vagy más kereskedelmi üzeneteken a BEST OPTIC termékekkel és szolgáltatásokkal, valamint a BEST OPTICAL-rel együttműködő vállalatokkal történő közvetítés céljából. .

A feldolgozás alapja: beleegyezés.

1. megjegyzés: A közvetlen marketing tevékenységekre vonatkozó beleegyezése bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása a jövőben lép hatályba anélkül, hogy befolyásolná a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét.

2. megjegyzés: Bizonyos feldolgozási tevékenységek esetében a jogalap jogi kötelezettség lehet (lásd az alábbi IV.5.1. Pontot).

5.0. Ha Ön harmadik fél, és lépjen kapcsolatba velünk a Call Centeren vagy más telefonszámokon vagy más kommunikációs eszközökön keresztül, akkor feldolgozhatjuk az adatait:

5.1. A jogi kötelezettségeknek a következő célok elérése érdekében:

– a XI. fejezetben felsorolt, az adatfeldolgozás keretében jogosult jogok gyakorlásával kapcsolatos igények / panaszok megoldása;

– dokumentumok archiválása a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a törvényes határidőknek megfelelően;

– az állami hatóságokkal vagy más közszolgáltatást nyújtó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogi kötelezettség

5.2. Annak érdekében, hogy a tulajdonos jogos érdekeit a következő célokra teljesítse:

– egyéb kérések, panaszok, javaslatok kezelése.

A feldolgozás alapja: jogos érdek.

V. Cookie-k:

A webhely cookie-kat használ. A fájlok használatával kapcsolatos további információkért látogasson el a BEST OPTIC (www.bestoptic.ro) cookie-házirendre.

VI. Személyes adatok címzettjei:

A feldolgozás céljára a Tulajdonos a Személyes Adatok bizonyos kategóriáit a következő címzettek kategóriáinak nyilvánosságra hozhatja:

– az érintett személy és / vagy jogi képviselői, \ t

– A BEST OPTIC képviselői, a csoport tulajdonosai, amelyekhez a tulajdonos tartozik,

– szerződéses partnerek, nevezetesen fizetési processzorok, orvosi optikusok, egyéb vállalati partnerek (a vállalati partnerek esetében, akiknek a beteg munkáltatója minősége van, az utóbbiak adatait a munkáltató számára a munkaképesség értékelésének keretében lehet közzétenni) a jogi rendelkezések keretein belül és a munkahelyi egészséggel kapcsolatos célokra);

– A BEST OPTIC felhatalmazása különböző területeken (például biztonsági szolgáltatások, archiválási szolgáltatások, marketing ügynökségek);

– a BEST OPTIC tevékenységében részt vevő egyéb szolgáltatók és áruk (például külső tanácsadók különböző területeken, például számviteli, jogi, adóügyi), szakmai szervezetek, piackutató szervezetek;

– igazságügyi hatóságok vagy más közhatóságok, nemzetközi szervezetek.

VII. A személyes adatok feldolgozásának ideje:

A Tulajdonos személyes adatait mindaddig feldolgozza, amíg az szükséges a feldolgozási célokra, majd belső szabályzataival összhangban, és betartja az alkalmazandó jogi kötelezettségeket, beleértve, de nem kizárólagosan az archiválási kötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket. Az adatok a BEST OPTIC belső szabályzatok szerint is tárolódnak, amelyek retenciós időt állítanak be.

Lehetséges, hogy a jogi archiválási határidők teljesítése miatt a Tulajdonos az adatok névtelensége, így személyes jellegük hiánya, és statisztikai célokra folytatja az anonim adatok feldolgozását.

Hírlevél-előfizetők és marketing célú adatfeldolgozás esetén a BEST OPTIC feldolgozza az adatokat addig, amíg az érintett nem vonja vissza beleegyezését, vagy gyakorolja a jog alapján történő kifogást.

VIII. Személyes adatok átvitele:

A BEST OPTIC-nak továbbított személyes adatokat Románián kívül, az Európai Gazdasági Térség országaiba lehet továbbítani.

Az Európai Gazdasági Térségen kívül a Személyes Adatok az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó országokba is átvihetők. Tevékenysége során a fent említett átruházási állapotok változhatnak.

IX. Személyes adatok biztonsága:

A tulajdonos nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatainak bizalmas kezelésének és biztonságának, és megérti, hogy biztonságot nyújt az adatvédelmi irányelvek feldolgozási tevékenységei során. E tekintetben a Tulajdonosnak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket kell végrehajtania annak érdekében, hogy biztosítsa a feldolgozott adatok típusával és a feldolgozási műveletekkel kapcsolatos kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet.

X. Személyes adatok biztosítása:

A személyes adatok megkötése szerződéskötés vagy szerződés megkötéséhez / teljesítéséhez szükséges kötelezettség lehet, szükséges lehet a BEST OPTIC által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez, a webhelyen való navigáláshoz és az ezen a helyszínen kínált szolgáltatások igénybevételéhez. . Bizonyos esetekben a személyes adatok megadásának megtagadása a webhelyen keresztül elérhető szolgáltatások elérhetetlenségét eredményezheti (például a találkozó / kérés regisztrálásának elmulasztása). Közvetlen marketingtevékenységek esetén az Ön adatai önkéntesek.

Bár a BEST OPTIC megköveteli a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulást, ezt a megállapodást nem mindig írja elő a törvény. Ilyen körülmények között a jogosult más adatfeldolgozási okokat használhat, mint például az orvosi optika, a szerződés teljesítése vagy a jogos érdek.

XI. Cél személy jogai:

Az adatokhoz való hozzáférés joga. Önnek joga van hozzáférni az adataihoz vagy azok másolataihoz; Önnek joga van arra is, hogy információt szerezzen az ilyen adatok természetéről, feldolgozásáról és közzétételéről.

Az adatok helyesbítésére vonatkozó jog. Önnek joga van az adatok pontatlanságának kijavításához.

Adatok törlésének joga (“az elfelejtett jog”). Önnek joga van az adatok törlésére.

Az adatfeldolgozás korlátozásának joga. Ön jogosult az adatok feldolgozásának korlátozására.

A kifogás joga. Önnek joga van arra, hogy kifogásolja az adatok feldolgozását az általunk vagy a mi nevünkben.

Az adatátvitel joga. Önnek joga van átadni az adatokat egy másik üzemeltetőnek.

A hozzájárulás visszavonásának joga. Olyan helyzetekben, ahol az Ön adatait feldolgozzuk, joga van visszavonni a hozzájárulását; ezt bármikor megteheti, legalább annyira egyszerű, mint az első beleegyezését; a beleegyezés visszavonása nem befolyásolja az adatainak feldolgozása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

Jog a panasz benyújtásához a Felügyeleti Hatósághoz. Önnek joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatfeldolgozó Felügyeleti Hatósághoz az Ön által vagy nevünkben végzett adatfeldolgozásról.

Mindezeket a jogokat a dpo@bestoptic.ro e-mail címre küldött írásbeli kérelem gyakorolhatja.

Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait a BEST OPTICAL Adatvédelmi irányelvben leírtak szerint. Ezek és / vagy a személyes adatfeldolgozási megállapodás hiányában azonban nem lesz lehetséges számunkra, hogy az Önök rendelkezésére bocsássák a szükséges orvosi optikai szolgáltatásokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében visszavonják a beleegyezést, akkor a BEST OPTIC, miután korábban már kifejtette a közvetlen marketinget, ezt a tényt észlelve, már nem küld közvetlen kereskedelmi üzeneteket. Bár nem kap semmilyen közvetlen kereskedelmi üzenetet, a BEST OPTIC továbbra is jogszerűen dolgozhat fel személyes adatait más okokból és más célokból, például bizonyos jogi kötelezettségek teljesítéséről, a szerződés teljesítéséről vagy a BEST OPTICAL jogos érdekéről. (pl. a szolgáltatások javítása, a beérkezett panaszok megoldása, a jogok és érdekek védelme).

Ugyanakkor az EGT-n („Európai Gazdasági Térség”) kívüli adatátvitel esetén az érintettek, akiknek személyes adatai az átruházás tárgyát képezik, kérhetik az adatkezelő információit az átutalási garanciákról.

A fent említett jogok gyakorlásához a következő elérhetőségeket is megadhatja:

B. G. VISION S.R.L. – Személyes Adatvédelmi Osztály

Cím: Str. Barbu Stefanescu Delavrancea nem. 10, 3. szoba, Mun. Brasov, Jud. Brasov

E-mail: dpo@bestoptic.ro

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz a dpo@bestoptic.ro email címen.

Call Now Button