Campanii

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

VEZI bine!

De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari.

01 Iulie 2022 – 30 Septembrie 2022

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI VEZI bine!

De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari.

(denumită în continuare „Campania”) este organizată de catre Organizatorul BEST OPTIC cu adresa în Mun. Brașov, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 10, cam. 3, Jud. Brașov, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J8/927 /2012, CUI : RO30338144.

1.2. Campania se va desfășura în perioada 01 Iulie 2022 – 30 Septembrie 2022(denumită în continuare “Perioada Campaniei”), în centrele de optică medicală BEST OPTIC situate la adresele:

– b-dul 15 Noiembrie nr. 69, etaj 1, Mun. Brasov, Jud. Brașov,

– b-dul Alexandru Vlahuta nr. 61, Mun. Brasov, Jud. Brasov,

– str. Zizinului nr. 1-3-5, Mun. Brasov, Jud. Brasov,

– Mun. Codlea, str. Lunga nr 141, Jud. Brasov.

1.3. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în Romania. Regulamentul este disponibil, în format electronic, în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe durata Campaniei, prin publicarea acestuia pe website-ul www.bestoptic.ro. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut în mod gratuit pe toată durata de desfășurare a Campaniei, în format tipărit, în centrele de optică medicală situate la adresele: b-dul 15 Noiembrie nr. 69, etaj 1, Mun. Brasov, Jud. Brașov; b-dul Alexandru Vlahuta nr. 61, Mun. Brasov, Jud. Brasov; str. Zizinului nr. 1-3-5, Mun. Brasov, Jud. Brasov; Mun. Codlea, str. Lunga nr 141, Jud. Brasov.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, prin întocmirea de acte adiționale, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după comunicarea în mod public a modificărilor, prin publicarea lor pe pagina de Internet menționată la art. 1.3.

1.5. Campania se va derula în conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei Promoționale

De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari  (denumit în continuare “Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar în caz de inadvertență între acestea prevederile Regulamentului vor prevala.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania este organizată și se desfășoara în perioada 01 iulie 2022 – 30 Septembrie 2022 în centrele de optică medicală BEST OPTIC situate la adresele:

– b-dul 15 Noiembrie nr. 69, etaj 1, Mun. Brasov, Jud. Brașov,

– b-dul Alexandru Vlahuta nr. 61, Mun. Brasov, Jud. Brasov,

– str. Zizinului nr. 1-3-5, Mun. Brasov, Jud. Brasov,

– Mun. Codlea, str. Lunga nr 141, Jud. Brasov.

2.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, cu notificarea prealabilă scrisă a publicului prin intermediul paginii web www.bestoptic.ro.

2.3. Organizatorul poate dispune, în mod discreționar, suspendarea/încetarea/întreruperea Campaniei, înainte de expirarea Perioadei Campaniei, fără a avea nicio obligație față de participanți, cu exceptia notificării lor cu privire la suspendarea/încetarea/întreruperea Campaniei, prin intermediul paginii web www.bestoptic.ro, neputând fi obligat la plata vreunei sume bănești cu titlu de despăgubire sau orice alte despăgubiri decât sumele bănești.

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

3.1. Produsele participante in cadrul Campaniei (denumite în continuare “Produse participante”) și care se pun la dispoziția participanților sunt:

140 bucati Voucher „Consultatie Gratuita”

– Consultatia gratuita va fi efectuata de catre optometrist, nu este conditionata de achizitia ochelarilor de vedere si poate fi folosit pana la data de 30.09.2022.

– 140 bucati Voucher 140 RON.

– Toti clientii care beneficiaza de consultatie gratuita primesc un voucher valoric de 140 RON.

Voucherul poate fi folosit pentru o comanda completa de ochelari de vedere ce include rama + lentile + montaj, pana la data de 30.09.2022, pentru o comanda minima de 300 RON.

Voucherul este transmisibil si se aplica exclusiv pacientilor BEST OPTIC existenti in baza de date.

Prezenta promotie nu se cumuleaza cu alte promotii, oferte si/sau reduceri aflate in desfasurare in cadrul BEST OPTIC.

– Efectuarea consultului optometric realizat de catre medic oftalmolog, sau optometrist Gyuri Bodi este contra cost si nu face parte din Campania descrisa in prezentul Regulament.

– In situatia in care Participantul va dori sa foloseasca in cadrul Campaniei o reteta/prescriptie optometrica din sursa externa Organizatorului, acesta din urma nu isi va asuma raspunderea pentru corectitudinea retetei/prescriptiei externe.

– Voucherul nu poate fi inlocuit si nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani.

– Valoarea totala a voucherelor oferite in cadrul Campaniei este de 19.600 RON cu TVA.

3.2. Produsele participante la Promoție vor putea fi achiziționate în limita stocului disponibil. Organizatorul nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu suplimentarea stocurilor de produse participante.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Definiții Termeni:

4.1. Organizator: BEST OPTIC

4.2. Participant: Persoana fizica care se identifica prin datele personale din fișa de consultație, (nume, prenume, adresă, data nașterii) pe care le pune la dispoziția organizatorului prin semnarea consimțământului cu respectarea normelor în vigoare, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere

în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

4.3. Mecanism: Persoanele fizice (Participantii) care îndeplinesc condițiile menționate in prezentul Regulament, pot participa la campania promoțională De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Campania este adresată persoanelor fizice, cetățeni români sau cetățeni străini, care se vor inscrie in cadrul Campaniei la De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari si se prezinta la adresele centrelor de optică medicala BEST OPTIC.

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a. prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului;

b. membrii familiilor prepușilor menționați la punctul a. de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);

5.3. Prin participarea în cadrul prezentei campanii promoționale se consideră ca participanții au citit, au înțeles, au cunoscut și acceptat integral, expres și neechivoc prezentul Regulament.

SECȚIUNEA 6. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

6. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa,

de a continua prezenta Campanie precum și în condițiile prevăzute la art. 3.3. de mai sus. Anunțarea încetării Campaniei se va face prin intermediul paginii web www.bestoptic.ro.

SECȚIUNEA 7. LITIGII ȘI SESIZĂRI

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă.

7.2. Participanții la Campanie pot depune orice sesizări referitoare la modul de desfășurare a prezentei Campanii, în formă scrisă la adresele centrelor de optică medicala BEST OPTIC sau la adresa de e-mail: office@bestoptic.ro, cu semnalarea în titlul mesajului “De ziua noastră facem CADOU 140 de consultații și vouchere de 140 lei pentru noii tăi ochelari”. Organizatorul va analiza sesizările primite în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării lor și va comunica participanților un punct de vedere în acest sens.

SECȚIUNEA 8. REGULAMENTUL OFICIAL

8.1 Prin înscrierea la această Campanie, participanții declară că sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament .

8.2 Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit pe website www.bestoptic.ro sau poate fi obținut din centrele de optică medicala BEST OPTIC.

Trimite mesaj
Bună ziua! Cu ce informații te putem ajuta?
Call Now Button